Historik

Aktiva Hunden startade sin verksamhet vintern 2012.

Vår affärsidé

Aktiva Hunden skall, som namnet tyder, förse den aktiva hunden med tillbehör och foder som de kräver till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har erfarenhet av egna hundar inom olika bruksgrenar och köper bara in tillbehör och foder som vi själva använder och kan tänka oss att använda. I den mån det går försöker vi alltid att köpa in de ekologiska alternativen. Vi är ett litet företag som vill vara nära våra kunder och är därför lyhörd när det gäller önskemål på produkter.

Aktiva Hunden i Västernorrland
Org. nr. 8612222557
Utdelningsadress: Rude 143, 864 91 Matfors